MBMB Guna Aplikasi Telefon Pintar Smart Parking Melaka Untuk Bayar Caj Letak Kereta

SVP Smart Parking Melaka, sebuah aplikasi telefon pintar yang telah diperkenalkan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB), adalah satu kaedah ...
Read more