Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) merupakan agensi kerajaan yang menyumbang terhadap ilmu bagi rakyat negeri Melaka. Dengan kemudahan infrastruktur serta kepelbagaian buku ilmiah mampu memberikan nilai tambah kepada