Melaka merupakan sebuah negeri yang mempunyai potensi dalam pelaburan hartanah. Nilai hartanah yang semakin meningkat member ikan peluang kepada sesiapa untuk melabur seterusnya mendapat keuntungan  melalui pembelian rumah